O przedszkolu

Od 1 września 2011r. Samorządowe Przedszkole Nr 38 nosi imię Akademia Zielonego Misia.

Samorządowe Przedszkole Nr 38 w Krakowie powstało w 1977 roku.
Od roku 2009 jest to przedszkole 9 oddziałowe, mieszczące się w dwóch wolnostojących budynkach:
  • przy ul. Jabłonkowskiej 39 (4 oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4 lat)
  • przy ul. Jabłonkowskiej 29A (5 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 4-5-6 lat), spośród wymienionych oddziałów, dwa powstały dzięki środkom unijnym w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat”.

Do przedszkola uczęszcza 225 wychowanków. Od wielu lat liczba kandydatów do przedszkola przewyższa liczbę miejsc.

Przedszkole jest czynne od godz. 6:30 do godz. 17:30.
Dzieci otrzymują w ciągu dnia 3 posiłki. Poza tym w ciągu dnia mają stały dostęp do wody mineralnej niegazowanej.

Od sierpnia 2009 Kancelaria i Sekretariat przedszkola znajdują się w budynku
przy ul. Jabłonkowskiej 29A (oddziały w terenie).
W związku z tym głównym numerem telefonu przedszkola, jest: (12) 636-29-10


W 2011 roku otrzymaliśmy akredytację Narodowej Agencji programu Erasmus+ EVS Wolontariat Europejski. Nasze przedszkole pełni funkcję organizacji goszczącej, wolontariat koordynuje krakowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży – STRIM. Samo przedsięwzięcie zyskało miano innowacji pedagogicznej „Rozwijanie świadomości europejskiej dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem obecności Wolontariuszy z Unii Europejskiej” zaaprobowanej przez Kuratorium Oświaty.

Przedszkolowo.pl logo