Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Zapisy do przedszkola

Szanowni Państwo informujemy,że:


1.Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego www.krakow.formico.pl dostępnego od 1 marca 2019r. od godz. 8.00.

2.System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

3.Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać dowolną liczbę samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności.


TERMINARZ REKRUTACJI:
1 marca – 29 marca 2019r. – złożenie wniosku o przyjecie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. /dni i godziny podane poniżej/


26 kwietnia 2019r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu, ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu wskazanym jako pierwsze.


29 kwietnia – 10 maja 2019r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

13 maja 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji do dyrektora przedszkola).

27 maja – 28 czerwca 2019r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejscaOświadczenia będą dostępne na stronach serwisu rekrutacyjnego dla rodziców www.krakow.formico.pl


Wnioski wraz z dokumentami o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać w kancelarii przedszkola od 01.03 - 29.03.2019r. w godzinach:


poniedziałek - 15.00 – 16.00
wtorek - dzień bez stron
środa - 14.00 – 15.00
czwartek- dzień bez stron
piątek - 8.30 – 10.30


Z poważaniem,
Sylwia Gurgacz
WicedyrektorKomunikat 2019-02-28, 11:41 | autor: Sylwia Gurgacz
Przedszkolowo.pl logo