Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Powitanie wiosny, grupy I-IV, 21.03.2019

Przyjście nowej pory roku wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody.
Witając Wiosnę 21 marca każda grupa dostała przesyłkę od Pani Wiosny z zdaniami do wykonania. Były to zagadki o zwiastunach wiosny, taniec ze wstążkami, zabawa z pałeczkami do muzyki i wspólna praca plastyczna „Kolorowa łąka”. Następnie wszystkie grupy spotkały się w sali gimnastycznej i zaprezentowały taniec oraz piosenkę na przywitanie Wiosny. Na zakończenie wszyscy wybrali się na pochód wiosenny z transparentami. W ten sposób dzieci wyraziły swoją radość z przyjścia nowej pory roku.
Relacja 2019-04-02, 23:49 | autor: Ewelina Rosa
Przedszkolowo.pl logo