Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Strajk nauczycieli - informacja dla rodziców.

Uwaga Rodzice
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 38 „Akademia Zielonego Misia” w Krakowie, w związku z możliwością podjęcia przez nauczycieli akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019 r. informuje, że nie będzie w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieciom w przedszkolu.

1. W sytuacji, gdy z powodu przystąpienia nauczycieli do strajku dyrektor nie może zapewnić bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu na podstawie Art. 10 ust 1 pkt i art. 68 pkt 3 oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo Oświatowe oraz § 18 art. 3 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach”, składa do organu prowadzącego wniosek o zawieszenie zajęć
w przedszkolu. Zawieszenie oznacza zamknięcie przedszkola i nieprzyjmowanie dzieci.

2. Jeżeli zostanie ogłoszony strajk dyrektor po uzyskaniu zgody od organu prowadzącego powiadomi Rodziców o zawieszeniu zajęć w przedszkolu. Rodzice zostaną powiadomieni poprzez: - stronę internetową przedszkola www.przedszkole38.pl
- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

3. Jeżeli strajk zostanie odwołany po podjęciu decyzji o zawieszeniu zajęć, np. w niedzielę wieczorem, pracownicy przystępują do pracy, odwołujemy zawieszenie zajęć, rodzice dowiadują się o tym z mediów lub poprzez wyżej wymienione środki informacyjne i przyprowadzają dzieci do przedszkola.

4. Jeżeli w poniedziałek okaże się, że strajk będzie nadal trwał w danym przedszkolu dyrektor wnioskuje
do organu prowadzącego o kolejny dzień zawieszenia zajęć.


ROZMOWY TRWAJĄ, EWENTUALNE DECYZJE W SPRAWIE STRAJKU W PIĄTEK.
Komunikat 2019-04-03, 21:32 | autor: Sylwia Gurgacz
Przedszkolowo.pl logo