Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM OTWARCIEM PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice!
Nasze przedszkole zostanie najprawdopodobniej otwarte w dniu 18.05.2020 r.
Zobowiązuję Państwa do zapoznania się z podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Procedurą bezpieczeństwa na czas trwania stanu epidemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 38 „Akademia Zielonego Misia”.
Przed zapisem dziecka do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami postępowania w przedszkolu (Procedura).
W przypadku ich pełnej akceptacji oraz w sytuacji rodzinnej niepozwalającej na zapewnienie dziecku osobistej opieki, Rodzice wypełniają WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA oraz OŚWIADCZENIE, które w dniach12-14.05.2020r. odsyłają na adres mailowy przedszkola: przedszkole38.krakow@neostrada.pl (druk Wniosku i Oświadczenia).
15.05.2020 - przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi i kryteriami zawartymi we wniosku.
W tym dniu do godziny 12.00. Rodzice zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji.
Należy pamiętać że:
• w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
• pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA
1. ORGANIZACJA PRACY:
Ze względów braku możliwości zapewnienia opieki dla większej ilości dzieci, zostaną uruchomione w razie potrzeby 3 - 4 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie po 12 dzieci w zbliżonym wieku, nauczyciele w systemie zmianowym oraz pracownik obsługi.
Godziny funkcjonowania poszczególnych grup będą ogłoszone po zakwalifikowaniu dzieci.
Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.
Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki, kredki, itp.).
W każdym budynku przedszkola zostaną utworzone izolatoria dla dzieci i pracowników przedszkola w przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19.
2. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:
Rodzicu, pożegnaj się z dzieckiem przed wejściem do przedszkola, nasz pracownik zaprosi je do środka i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.
Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie odprowadzone do szatni, a po przebraniu się do sali pod opiekę nauczyciela.
Rodziców oczekujących na wejście dziecka lub jego odbiór, prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego,wynoszącego min. 2 metry.


Komunikat 2020-05-12, 11:11 | autor: Elżbieta Kubacka
Przedszkolowo.pl logo