Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 38 na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
Dnia 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Rodziców dzieci zainteresowanych zapisaniem dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 38 „Akademia Zielonego Misia” w Krakowie na rok szkolny 2021/2022 prosimy o zapoznanie się terminarzem rekrutacji oraz art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) i uchwałą Nr XXVI/599/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019. We wskazanej ustawie oraz uchwale podane są kryteria na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów. Niektóre kryteria potwierdzane są tylko pisemnymi oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych. Komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 38 „Akademia Zielonego Misia” w Krakowie z dnia 17 lutego 2021r. weryfikując wnioski i zawarte w nich oświadczenia może żądać złożenia dokumentów potwierdzających informacje w nich zawarte.
Rodzice kandydatów wypełniają wniosek elektronicznie w systemie, następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów (w zaklejonej kopercie, podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem: REKRUTACJA) należy wrzucić do skrzynki na korespondencję, która znajduje się w holu przedszkola.
Prosimy o wnikliwe i uważne uzupełnienie wniosku oraz stosownych załączników.
Wnioski wraz z dokumentami można wrzucać do skrzynki w holu przedszkola
od 01.03 - 31.03.2021r. do godziny 12:00
w godzinach:
poniedziałek - 8.00 – 17.00
wtorek - 7:00 – 15:00
środa - 7.00 – 12:00
czwartek- 7:00 – 15:00
piątek - 7:00 – 15:00
z poważaniem,
Renata Książkiewicz

Pliki do pobrania:
Komunikat 2021-02-24, 12:14 | autor: Elżbieta Kubacka
Przedszkolowo.pl logo