Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-LETNICH

6:30–8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

8:00–8:15
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawa ruchowa.

8:15–8:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne.

8:30–9:30
Śniadanie. Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:30–10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30–11:45
Drugie śniadanie.
Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne.

12:00–12:30
Obiad.

12:30–14:00
Leżakowanie.

14:00–14:30
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności organizacyjne.

14:30–14:45
Podwieczorek

14:45–17:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
(ewentualnie czytanie fragmentów książek).
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Rozchodzenie się dzieci.
________________________________________________________________

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4-LETNICH

6:30–8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

8:00–8:15
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawa ruchowa.

8:15–8:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne.

8:30–9:30
Śniadanie. Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:30–10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30–11:45
Drugie śniadanie.
Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne.

12:00–12:30
Obiad.

12:30–13:00
Ćwiczenia relaksacyjne.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
(ewentualnie czytanie fragmentów książek).

13:00–14:15
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14:15- 14:30
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności organizacyjne.

14:30–14:45
Podwieczorek

14:45–17:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Rozchodzenie się dzieci.
________________________________________________________________

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4-LETNICH

6:30–8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

8:00–8:15
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawa ruchowa.

8:15–8:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne.

8:30–9:30
Śniadanie. Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:30–10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30–11:45
Drugie śniadanie.
Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne.

12:00–12:30
Obiad.

12:30–13:00
Ćwiczenia relaksacyjne.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
(ewentualnie czytanie fragmentów książek).

13:00–14:15
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14:14- 14:30
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności organizacyjne.

14:30–14:45
Podwieczorek

14:45–17:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Rozchodzenie się dzieci.
________________________________________________________________

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-LETNICH

6:30–8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

8:00–8:15
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawa ruchowa.

8:15–8:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne.

8:30–9:30
Śniadanie. Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:30–10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30–11:45
Drugie śniadanie.
Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne.

12:00–12:30
Obiad.

12:30–13:00
Ćwiczenia relaksacyjne.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
(ewentualnie czytanie fragmentów książek).

13:00–14:15
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14:15- 14:30
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności organizacyjne.

14:30–14:45
Podwieczorek

14:45–17:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Rozchodzenie się dzieci.
________________________________________________________________

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-6-LETNICH

6:30–8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

8:00–8:15
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawa ruchowa.

8:15–8:25
Ćwiczenia poranne.

8:25–8:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne.

8:30–9:30
Śniadanie. Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:30–10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą
sprzyjających osiągnięciu dojrzałości do podjęci nauki w szkole.
Religia - zajęcia 2x w tygodniu po 30 min.

10:30–11:45
Drugie śniadanie.
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. ogrodzie, na boisku, w parku)
lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne.

12:00–12:30
Obiad.

12:30–13:00
Ćwiczenia relaksacyjne.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
(ewentualnie czytanie fragmentów książek).

13:00–14:15
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14:15- 14:30
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności organizacyjne.

14:30–14:45
Podwieczorek

14:45–17:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Rozchodzenie się dzieci.
________________________________________________________________

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 6-LETNICH

6:30–8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

8:00–8:15
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawa ruchowa.

8:15–8:25
Ćwiczenia poranne.

8:25–8:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne.

8:30–9:30
Śniadanie. Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:30–10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą
sprzyjających osiągnięciu dojrzałości do podjęci nauki w szkole.
Religia - zajęcia 2x w tygodniu po 30 min.

10:30–11:45
Drugie śniadanie.
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. ogrodzie, na boisku, w parku)
lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne.

12:00–12:30
Obiad.

12:30–13:00
Ćwiczenia relaksacyjne.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
(ewentualnie czytanie fragmentów książek).

13:00–14:15
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14:15- 14:30
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności organizacyjne.

14:30–14:45
Podwieczorek

14:45–17:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo