Umowy najmu

Umowa Najmu Lokalu Użytkowego.
Termin obowiązywania umowy 01.01.2016 – 31.12.2018 (zgodnie z Zarządzeniem Nr 1636/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 38 Akademia Zielonego Misia w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Jabłonkowskiej 39 i 29A, pozostających w trwałym zarządzie w/w placówki oświatowej). Przeznaczenie: zakład krawiecki.

/195916
Przedszkolowo.pl logo