Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski

Nasze przedszkole od 2011 roku gości wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu, Akcja 2 – Wolontariat Europejski”. Aby mieć taką możliwość należy przejść szczegółowy proces akredytacji, który kończy się otrzymaniem czasowej akredytacji od Agencji Narodowej. Nasza wygasła w czerwcu 2014. W tym samym roku nastąpiły też zmiany formalne, które spowodowały połączenie wielu programów wspierających działalność w zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji zawodowej i szkoleń, edukacji szkolnej, edukacji osób dorosłych i młodzież, także te o charakterze międzynarodowym. Efektem tej integracji jest program „Erasmus +”, który zakłada zniesienie sztucznych podziałów pomiędzy działaniami i projektami, wymianę doświadczeń, sprzyjanie nowym pomysłom.

W związku ze wszystkimi zmianami, wraz z koordynatorką akcji na terenie naszego przedszkola, Panią Joanną Gawędą, wystąpiłyśmy w imieniu naszej placówki z prośbą o akredytację na kolejne lata. Przeszłyśmy pomyślnie cały proces wraz z rozmową z przedstawicielem Agencji Narodowej i przyznano nam akredytację na kolejne trzy lata.

Urszula Tyrała
___________________________________________________________________________________

Archiwum:

Od kilku lat nasze Przedszkole gości u siebie wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej.
Przedstawiamy Państwu historię naszego uczestnictwa w tym projekcie.

Obecnie program jest w trakcie zmian, a Przedszkole stara się o kontynuację akredytacji umożliwiającą dalsze uczestnictwo we wspaniałej przygodzie. Jeśli się to uda, już w październiku 2014 powitamy dwoje młodych ludzi, którzy postanowili poznawać świat m.in. poprzez pracę w Akademii Zielonego Misia

___________________________________________________________________________________

Wolontariusze w Akademii Zielonego Misia (październik 2011)
Urszula Tyrała

W tym roku szkolnym Samorządowe Przedszkole nr 38 rozpoczęło współpracę z wolontariuszami z Unii Europejskiej. Po długim etapie ubiegłorocznych przygotowań (napisanie Listu intencyjnego placówki, pozytywne przejście przez proces akredytacji, umieszczenie Listu w bazie placówek i wybranie dwóch wolontariuszy spośród wszystkich nadsyłających swoje CV) w październiku powitaliśmy w naszej placówce Sarę w Włoch i Juana w Hiszpanii.

Wolontariat Europejski jest jedną z pięciu akcji programu "Młodzież w Działaniu". Jest to program Unii Europejskiej, który umożliwia młodym ludziom z całej Europy zdobyć środki na realizowanie własnych pasji, poznawanie krajów i ich kultur oraz na rozwój osobisty. W ramach Wolontariatu Europejskiego młodzież pomiędzy 18 a 30 rokiem życia (młodzież z mniejszymi szansami już od 16 roku życia) ma szanse przyłączyć się do wybranego przez siebie projektu w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Krajów Partnerskich. Projekty dla wolontariuszy indywidualnych trwają od 2 do 12 miesięcy (z uwzględnieniem czasu na przygotowania i ewaluację). W tym czasie wolontariusze odbywają pracę związaną z wybranym projektem. Jest to praca dobrowolna, a wolontariusze aktywnie uczestniczą w tworzeniu projektu wnosząc do niego własne propozycje i pomysły. Praca wolontariusza jest nieodpłatna, ale jednocześnie nie może on ponosić żadnych kosztów realizacji projektu. Środku na realizację swoich pomysłów otrzymuje od Unii Europejskiej. Pieczę nas wszelkimi finansami (środkami na mieszkanie, wyżywienia, przejazdy, kieszonkowe oraz realizowanie zaplanowanych działań) oraz wszelka pomoc organizacyjną, aklimatyzacyjną sprawuje Organizacja Koordynująca. Taką organizacją dla naszych wolontariuszy jest Strim – Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży.
Młodzież uczestnicząca w akcji Wolontariatu Europejskiego, po skończonym projekcie ma prawo do otrzymania certyfikatu Youthpass. Poprzez niego Komisja Europejska gwarantuje, że uczestnictwo w Programie zostanie uznane za doświadczenie edukacyjne oraz za okres kształcenia pozaformalnego i kształcenia nieformalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Młodzież w działaniu, akcji Wolontariat Europejski oraz certyfikatu Youthpass znaleźć można na stornie www.mlodziez.org.pl.
Informacje dotyczące Organizacji Koordynującej Strim, z którą współpracuje nasze przedszkole znajdują się na stronie www.strim.org.pl.

Nasi wolontariusze pracują u nas od połowy października i zostaną z nami do końca czerwca. Sara pracuje w grupie I, Krasnoludkach, a Juan w grupie VI – Pszczółkach. Liczymy na to, że ich przygoda z naszym krajem zaowocuje wieloma przyjaźniami oraz pozostawi w ich pamięci miłe wspomnienia. Przede wszystkim najważniejszym dla nas celem jest przedstawienie dzieciom elementów innych kultur, przyzwyczajanie ich do funkcjonowania w świecie, w którym żyją obok siebie ludzie różnych narodowości, języków i tradycji. Nauka tolerancji, zrozumienia i otwartości na wszelkie przejawy odmienności. Dlatego mamy nadzieję, że Wolontariat Europejski nie będzie jednoroczną przygodą i w przeszłym roku uda nam się gościć u siebie kolejnych wolontariuszy także w innych grupach.

Przedszkolowo.pl logo