O przedszkolu

Od 1 września 2011r. Samorządowe Przedszkole nr 38 nosi imię Akademia Zielonego Misia.

Samorządowe Przedszkole nr 38 w Krakowie powstało w 1977 roku.

W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola uczęszcza 150 wychowanków.

Przedszkole jest czynne od godz. 7:00 do godz. 17:00 (dezynfekcja przedszkola pół godziny przed przyjściem dzieci oraz na bieżąco w trakcie pobytu).
Dzieci otrzymują w ciągu dnia 3 posiłki. Poza tym w ciągu dnia mają stały dostęp do wody mineralnej niegazowanej.

Kancelaria i Sekretariat przedszkola znajdują się w budynku
przy ul. Jabłonkowskiej 29A (oddziały w terenie).
W związku z tym głównym numerem telefonu przedszkola, jest: (12) 636-29-10


W 2011 roku otrzymaliśmy akredytację Narodowej Agencji programu Erasmus+ EVS Wolontariat Europejski. Nasze przedszkole pełni funkcję organizacji goszczącej, wolontariat koordynuje krakowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży – STRIM. Samo przedsięwzięcie zyskało miano innowacji pedagogicznej „Rozwijanie świadomości europejskiej dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem obecności Wolontariuszy z Unii Europejskiej” zaaprobowanej przez Kuratorium Oświaty.

Programy realizowane w Przedszkolu nr 38 w roku szkolnym 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy :
Grupy I i II: „Kocham przedszkole” Program wychowania przedszkolnego autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewkiej- Mieszek
Grupa III: „Program wychowania przedszkolnego” wydawnictwa MAC autorstwa Wiesławy Żaba- Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo
Grupy IV, V i VI: „Program wychowania przedszkolnego” PWN autorstwa Elżbiety Kordos

Język angielski grupy IV i VI (dzieci 6-letnie): Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim (WSiP), autorstwa Katarzyny Wojciechowskiej, Kamili Wichrowskiej i Olgi Wysłowskiej.
Język angielski grupy I, II, III i V: Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu.Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat, autorstwa Ewy Wodzickiej - Dondziłło.


Katecheza: Program ogólnopolski „Spotykam Pana Jezusa - wprowadzenie w życie religijne”, dla dzieci 5-ltnich; Program ogólnopolski „Kocham Jezusa - Pan Jezus nauczycielem”, dla dzieci 6-letnich, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

W tym roku w naszym przedszkolu realizowana będzie Innowacja pedagogiczna „Emocja”- Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży, autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki. Projekt prowadzony będzie w grupie V „Biedronki”.
Przedszkolowo.pl logo