O przedszkolu

Od 1 września 2011r. Samorządowe Przedszkole nr 38 nosi imię Akademia Zielonego Misia.

Samorządowe Przedszkole nr 38 w Krakowie powstało w 1977 roku.

W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola uczęszcza 165 wychowanków.

Przedszkole jest czynne od godz. 6:30 do godz. 17:30 (dezynfekcja przedszkola pół godziny przed przyjściem i po wyjściu dzieci).
Dzieci otrzymują w ciągu dnia 3 posiłki. Poza tym w ciągu dnia mają stały dostęp do wody mineralnej niegazowanej.

Kancelaria i Sekretariat przedszkola znajdują się w budynku
przy ul. Jabłonkowskiej 29A (oddziały w terenie).
W związku z tym głównym numerem telefonu przedszkola, jest: (12) 636-29-10


W 2011 roku otrzymaliśmy akredytację Narodowej Agencji programu Erasmus+ EVS Wolontariat Europejski. Nasze przedszkole pełni funkcję organizacji goszczącej, wolontariat koordynuje krakowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży – STRIM. Samo przedsięwzięcie zyskało miano innowacji pedagogicznej „Rozwijanie świadomości europejskiej dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem obecności Wolontariuszy z Unii Europejskiej” zaaprobowanej przez Kuratorium Oświaty.

Programy realizowane w Przedszkolu nr 38 w roku szkolnym 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program „Planeta Dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” autorstwa Jolanty Wasilewskiej.

Język angielski: Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim (WSiP), autorstwa Katarzyny Wojciechowskiej, Kamili Wichrowskiej i Olgi Wysłowskiej.

Katecheza: Program ogólnopolski „Spotykamy Jezusa”, dla dzieci 6-letnich; Program ogólnopolski „Kochamy dobrego Boga”, dla dzieci 5-letnich, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

W tym roku w dwóch grupach przedszkolnych (I i VI) prowadzona jest Innowacja pedagogiczna „Emocja”. Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży, autorstwa Marzeny Dziadkowiec oraz Krystyny Grzegrzółki.
Przedszkolowo.pl logo