Oferta przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 17.00.
___________________________________________________________________

Godziny bezpłatne w ramach, których realizowana jest "Podstawa programowa wychowania przedszkolnego" obowiązują między 8:30 - 13:30.
___________________________________________________________________
Nasze przedszkole oferuje

- dobrą opiekę, wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka,
- przyjazną, serdeczną atmosferę,
- atrakcyjne metody nauczania, uwzględniając przy tym indywidualne podejście do każdego dziecka,
- wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
- bardzo dobre warunki lokalowe (duże słoneczne, dobrze wyposażone i estetycznie urządzone sale zajęć),
- promocję zdrowego stylu życia (zdrowa żywność, wycieczki, spacery, wyjazdy),
- piękne i obszerne ogrody przedszkolne wyposażone w różnorodny sprzęt do zajęć
i zabaw,
- współuczestnictwo rodziców w procesie wychowania dziecka,
- przedszkole otwarte dla rodziców,
- bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

- język angielski
- Aktywne Słuchanie Muzyki
- taniec towarzyski
- gimnastyka korekcyjna
- religia (5-6-latki)


Ciekawą propozycją dla dzieci jest corocznie wzbogacany kalendarz imprez i uroczystości. Dzięki temu dzieci mają możliwość samodzielnej organizacji i pokazania swoich umiejętności. Na terenie przedszkola organizowane są teatrzyki, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Nasze przedszkolaki od lat uczestniczą w wycieczkach, konkursach, olimpiadach sportowych, przeglądach artystycznych, akcjach charytatywnych, inicjatywach promujących zdrowie, akcjach i spotkaniach prewencyjnych.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, Radą Dzielnicy VI, Klubem Osiedlowym „Jordanówka”, biblioteką, okolicznymi przedszkolami i szkołami podstawowymi. Nasze przedszkole należy do Klubu Czytających Przedszkoli i uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Uczymy dzieci, że należy dbać o naszą planetę – prowadzimy zbiórkę makulatury i zużytych baterii, organizujemy Dni Ziemi, troszczymy się o zwierzęta w Schronisku dla Zwierząt i sponsorujemy Małpkę zamieszkującą krakowskie ZOO.

Przedszkole umożliwia dzieciom, nauczycielom i rodzicom spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z nauczycielami poszczególnych oddziałów.
Przedszkolowo.pl logo