Oferta przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 17.00.
___________________________________________________________________

Godziny bezpłatne w ramach, których realizowana jest "Podstawa programowa wychowania przedszkolnego" obowiązują między 8:30 - 13:30.
___________________________________________________________________
Nasze przedszkole oferuje

- dobrą opiekę, wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka,
- przyjazną, serdeczną atmosferę,
- atrakcyjne metody nauczania, uwzględniając przy tym indywidualne podejście do każdego dziecka,
- wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
- bardzo dobre warunki lokalowe (duże słoneczne, dobrze wyposażone i estetycznie urządzone sale zajęć),
- promocję zdrowego stylu życia (zdrowa żywność, wycieczki, spacery, wyjazdy),
- współuczestnictwo rodziców w procesie wychowania dziecka,
- przedszkole otwarte dla rodziców,
- bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

- język angielski
- Aktywne Słuchanie Muzyki
- taniec towarzyski
- gimnastyka korekcyjna
- religia (6-latki)


Ciekawą propozycją dla dzieci jest corocznie wzbogacany kalendarz imprez i uroczystości. Dzięki temu dzieci mają możliwość samodzielnej organizacji i pokazania swoich umiejętności. Na terenie przedszkola organizowane są teatrzyki, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Nasze przedszkolaki od lat uczestniczą w wycieczkach, konkursach, olimpiadach sportowych, przeglądach artystycznych, akcjach charytatywnych, inicjatywach promujących zdrowie, akcjach i spotkaniach prewencyjnych.Aktualnie uczestnictwo w powyższych akcjach, wydarzeniach dostosowane jest do sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, Radą Dzielnicy VI, Klubem Osiedlowym „Jordanówka”, biblioteką, okolicznymi przedszkolami i szkołami podstawowymi. Nasze przedszkole należy do Klubu Czytających Przedszkoli i uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Uczymy dzieci, że należy dbać o naszą planetę. W naszym Przedszkolu realizujemy projekty proekologiczne, organizujemy między innymi obchody Święta Drzewa, Dnia Ziemi, troszczymy się o zwierzęta w krakowskim Schronisku organizując akcję "Gwiazdka dla zwierzaka", sponsorujemy Małpkę zamieszkującą krakowskie ZOO. Ponadto uczestniczymy w akcjach charytatywnych: "Wielka akcja zbierania nakrętek dla Wojtka", "Czerwonokrzyska gwiazdka" oraz "Książka dla szpitala".

Przedszkole umożliwia dzieciom, nauczycielom i rodzicom spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą zatrudnionymi w Samorządowym Przedszkolu nr 38 "Akademia Zielonego Misia" w Krakowie.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z nauczycielami poszczególnych oddziałów.
W celu zapisania się na konsultacje ze specjalistami w ramach dyżuru telefonicznego prosimy o kontakt z Sekretariatem Przedszkola.

Ponadto Przedszkole współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pn. "Krakowski Ośrodek Kariery". W ramach tej współpracy specjaliści: psycholog mgr Marta Wronka oraz logopeda mgr Anna Buława raz w miesiącu pełnią dyżury na terenie Przedszkola. Szczegółowy harmonogram dyżurów dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz udostępniany rodzicom poprzez pocztę e-mail. W celu umówienia się na spotkanie ze specjalistami - pracownikami Poradni prosimy o kontakt z Sekretariatem Przedszkola.
Przedszkolowo.pl logo