Opłaty

Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00 – 17:00.

Bezpłatne godziny przeznaczone na realizację "Podstawy Programowej" wyznaczone są w godzinach 8:30 - 13:30.

Dla dzieci 3,4,5- letnich opłata za każdą godzinę pobytu poza wyznaczonym czasem wynosi 1 zł, a dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ i dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny "N" - 0,50 zł. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny "N" opłata wynosi 0 zł. Rodzice ponoszą koszty wyżywienia dziecka zgodnie z ustaloną stawką dzienną.

Dla dzieci 6-letnich pobyt w przedszkolu jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.
_________________________________________________________________________

Opłaty za przedszkole należy dokonywać na numer konta bankowego: 97 1020 2892 0000 5002 0590 2517 zgodnie z kwotą, którą otrzymują Państwo na kwitku każdego miesiąca.
Przedszkolowo.pl logo