Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3 - LETNICH

7:00–8:00
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

8:00–8:15
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8:15–8:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne i higieniczne.

8:30–9:30
Śniadanie. Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:30–10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30–11:45
Drugie śniadanie. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne i higieniczne.

12:00–13:00
Obiad.

13:00 – 14:00
Leżakowanie. Czytanie literatury dziecięcej przez nauczyciela.

14:00 – 14:30
Przygotowanie do podwieczorka. Czynności higieniczne i organizacyjne.

14:30–14:45
Podwieczorek.

14:45–17:00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4 -5 LETNICH

7:00–8:00
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

8:00–8:15
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8:15–8:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne i higieniczne.

8:30–9:30
Śniadanie. Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:30–10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30–11:45
Drugie śniadanie. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne i higieniczne.

12:00–12:30
Obiad.

12:30–13.00
Czytanie literatury dziecięcej przez nauczyciela.

13.00–14.15
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14.15- 14:30
Przygotowanie do podwieczorka. Czynności organizacyjne i higieniczne.

14:30–14:45
Podwieczorek.

14:45–17:00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5 - LETNICH

7:00–8:00
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

8:00–8:15
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8:15–8:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne i higieniczne.

8:30–9:30
Śniadanie. Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:30–10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30–11:45
Drugie śniadanie. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne i higieniczne.

12:00–12:30
Obiad.

12:30–13.00
Czytanie literatury dziecięcej przez nauczyciela.

13:00–14.15
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14.15- 14:30
Przygotowanie do podwieczorka. Czynności organizacyjne i higieniczne.

14:30–14:45
Podwieczorek.

14:45–17:00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 6 - LETNICH

7:00–8:00
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

8:00–8:15
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:15–8:25
Ćwiczenia poranne.

8:25–8:30
Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne i higieniczne.

8:30–9:30
Śniadanie. Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:30–10:30
Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą sprzyjających osiągnięciu dojrzałości do podjęcia nauki w szkole. Religia – zajęcia 2x w tygodniu po 30 min.

10:30–11:45
Drugie śniadanie. Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

11:45–12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne i higieniczne.

12:00–12:30
Obiad.

12:30–13:00
Czytanie literatury dziecięcej przez nauczyciela.

13:00–14.15
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14:15- 14:30
Przygotowanie do podwieczorka. Czynności organizacyjne i higieniczne.

14:30–14:45
Podwieczorek.

14:45–17:00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
Przedszkolowo.pl logo