Konkursy

"Dzieci swoje prawa znają- o prawach innych pamiętają"

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4 lat i 5,6 lat).
2. Technika wykonania prac: A4, płaska, technika dowolna
3. Ilość nadesłanych prac – maksymalnie 3 prace z placówki.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę (tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek dziecka, dokładny adres, telefon i e-meil placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) umieszczoną z tyłu na pracy.
Termin nadsyłania prac mija 31.05 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY – Dzieci swoje prawa znają- o prawach innych pamiętają” . Prace należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa imienia generała. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu
Iłówiec 16
63-112 Brodnica

5. Rozstrzygnięcie konkursu – nastąpi do 15 czerwca 2014 roku, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.szokolailowiec.pl
6. Oceny nadesłanych prac - w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki, 5-6-latki - dokona specjalnie powołana komisja.
7. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac i danych osobowych. Prace nie są zwracane i przechodzą na własność organizatora.
8. Przewidywane są nagrody i dyplomy dla laureatów oraz dyplomy dla nauczycieli, opiekunów laureatów. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą. Wystawa pokonkursowa będzie zorganizowana w Szkole Podstawowej imienia gen. Dezyderego w Iłówcu w dniach od 15 do 28 czerwca 2014 roku.
9. Nauczycieli pragnących otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie prosimy o dostarczenie zaadresowanej koperty A4 z odpowiednim znaczkiem pocztowym.
10. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Wszystkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresami: e-weglewska@wp.pl , jdorka@wp.pl
Konkurs trwa do: 2014-05-31, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.