Konkursy

Mój przyjaciel Miś

Mój przyjaciel Miś

W związku ze zbliżającym się 25 listopada Światowym Dniem Pluszowego Misia zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Mój przyjaciel Miś”
  1. Organizator: Przedszkole Samorządowe w Miliczu
  2. Cele konkursu: upowszechnianie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia,inspirowanie do aktywności twórczej,promowanie talentów plastycznych dzieci
  3. Regulamin konkursu:

-konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 6 lat z terenu całej Polski

- technika: dowolna, płaska, format pracy: A4

- ilość prac ograniczona do 3 z każdej placówki

- każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego)

-oceny nadesłanych/złożonych prac dokona komisja powołana przez Organizatora; oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac

- laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych: : 3-4 latki, 5-6-latki

-wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych: „Bliżej przedszkola" i Przedszkola Samorządowego w Miliczu

- nauczycieli chcących otrzymać podziękowanie za udział w konkursie prosimy o przesłanie zaadresowanej koperty zwrotnej formatu A4 z naklejonym znaczkiem pocztowym

- prace pozostają do dyspozycji organizatorów, nadesłane prace nie będą zwracane, wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje prawo do odwołania, uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy

- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i opiekunów biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu

-termin składania/nadsyłania prac: od 16.10.2017r. do 13.11.2017r. ,(decyduje data stempla pocztowego), rozstrzygnięcie konkursu do 25.11.2017 r.

-prace należy złożyć/wysłać na adres Organizatora:
Przedszkole Samorządowe ul. Grunwaldzka 1, 56-300 Milicz z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Miś”

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Snela - Miklas, Dagmara Rutkowska, Joanna Kural
Konkurs trwa do: 2017-11-13, 00:00
wpis edytowano 2017-10-16, 00:41
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.