Konkursy

"Zaczarowany strój czarnoksiężnika"

"Zaczarowany strój czarnoksiężnika"

Wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt: "Zaczarowany strój czarnoksiężnika"
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano 50 prac z różnych stron Polski. Do ich wykonania wykorzystano ciekawe techniki. Jury, jako kryterium oceny obrało: samodzielność, walory estetyczne, pomysłowość oraz oryginalność wykonania prac.

Oto wyniki:

Kategoria 3-4 latki

I miejsce - Jakub Ignatowicz 3 lata
II miejsce - Lena Rusek 3 lata
III miejsce - Kamil Sidor 3 lata

Kategoria 5-6 latk

I miejsce - Tobiasz Badowski
II miejsce - Wanessa Pęczkowska , Aleksandra Jaworska
III miejsce - Julia Bilska

Wyróżnienie otrzymuje:
Jakub Tański lat 5

Nagrody, dyplomy i podziękowania prześlemy pocztą.
Konkurs trwał do: 2014-11-28, 23:59
Akademia Przedszkolaka "Promyczek" w Łodzi
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.

 „Zaczarowany strój czarnoksiężnika”
 
Cele konkursu:
- rozwijanie inwencji twórczej w zakresie plastyki;
- rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych;
- promowanie twórczości dziecięcej.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-4 i 5-6 letnich; do konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne przedszkola.
2. Termin nadsyłania prac do 28.11.2014, rozstrzygnięcie konkursu 10.12.2014r.
3. Technika i forma wykonania pracy: dowolna.
4. Format pracy A3 lub A4
5. Praca może być płaska lub przestrzenna
6. Z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 3 prace.
7. Każda praca powinna spełniać następujące kryteria: zbieżność z tematyką ( projektowanie ciekawego stroju czarnoksężnika/wróżbity) , oryginalność pomysłu, pracochłonność oraz atrakcyjność dla odbiorcy.
8. Każda praca powinna zawierać: adres placówki wraz z numerem telefonu i adresem mailowym, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna plastycznego pod kierunkiem, którego została wykonana praca.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
10. Pracę należy nadesłać do 28.11.2014r na ades placówki:

Akademia Przedszkolaka"Promyczek"
ul. Wacława 46
93-118 Łódź
z dopiskiem „KONKURS”.

11. Nauczyciele, którzy chcieliby otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie, proszeni są o wpisanie adresu meilowego.
12. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatorów; laureaci (I, II, III miejsce) otrzymają nagrody oraz dyplomy przesłane pocztą.
13. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.
14. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola
 

    Organizatorki:
mgr Marta Medyńska
mgr Karolina Dwurzyńska,
mgr Agnieszka Jaworska
Konkurs trwa do: 2014-11-28, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.