Materiały: Scenariusze zajęć

 • Scenariusz zajęć Temat: Stolica Polski - Warszawa Cel ogólny: • rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi; Cele szczegółowe: Dziecko: • wie, skąd się wzięła nazwa Warszawa. • wie co oznacza słowo stolica. Formy pracy: • indywidualna Metody: • słowna, Środki dydaktyczne: opowiadanie W. Chotomskiej Wars i Sawa, ilustracje do opowiadania,

  2022-06-21, 20:35 Judyta Urbańczyk
 • Grupa: 3 - 4 latki Prowadząca: Magdalena Wojdak – Plewka Cele ogólne: • Utrwalanie charakterystycznych cech wiosny • Utrwalenie określeń dotyczących ilości przedmiotów w zbiorze: więcej, mniej, tyle samo; przeliczanie elementów Cele operacyjne. Dziecko: • potrafi rozwiązać zagadki • przelicza w zakresie 4 • umiejętnie

  2022-06-05, 18:27 MAGDALENA WOJDAK - PLEWKA
 • Grupa dzieci: 4 – latki Opracowane przez : mgr Magdalena Wojdak- Plewka Cele ogólne: - Integracja społeczności przedszkolnej – dzieci, rodziców i nauczycieli - Wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą i tatą - Pielęgnowanie tradycji Świąt Dnia Mamy i Taty Cele operacyjne: Dziecko: • Potrafi zaprezentować własne umiejętności wokalne, recytatorskie,

  2022-06-05, 18:20 MAGDALENA WOJDAK - PLEWKA
 • BAL KARNAWAŁOWY. Cel ogólny: Poznanie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem, kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej. Integracja społeczności przedszkolnej. Cele szczegółowe: - Dziecko potrafi poruszać się rytmicznie do muzyki, - Dziecko bierze udział w zabawach muzyczno- ruchowych oraz konkurencjach, - Dziecko potrafi współpracować

  2022-05-29, 13:06 Magdalena Ilnicka
 • SCENARIUSZ ZAJĘCIA Grupa wiekowa: 4 latki TEMAT: DOMOWE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE CELE OGÓLNE: 1. Rozwijanie u dziecka myślenia konkretno - wyobrażeniowego. 2. Rozpoznawanie nazw wybranych urządzeń po opisie słownym. 3. Usystematyzowanie zdobytych wiadomości o wybranym sprzęcie gospodarstwa domowego 4. Usprawnianie motoryki małej oraz koordynacji

  2022-05-28, 18:41 Agnieszka Gańska
 • Temat zajęć: Jestem duży, byłem mały. Cele ogólne: - Dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat( wzrost, proporcje ciała). Cele szczegółowe: Dziecko: - słucha wiersza, - odpowiada na pytania dotyczące utworu, - wie, że człowiek rośnie - rozumie, że należy prowadzić zdrowy tryb życia i zdrowo się odżywiać - wskazuje

  2022-05-22, 18:02 Katarzyna Redzik
 • Temat: Nasza planeta Data: 22.04.2022r. CELE OGÓLNE: kształtowanie świadomości ekologicznej - jak postępować aby chronić środowisko naturalne. CELE OPERACYJNE: DZIECKO: • rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego. • troszczy się o przyrodę, • wie, jaka działalność człowieka może wpłynąć pozytywnie i negatywnie • na przyrodę

  2022-05-22, 17:37 Katarzyna Redzik
 • SCENARIUSZ ZAJĘĆ W RAMACH REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ „Maszerują żołnierze” Grupa: 4 latki Prowadząca: Anna Borkowicz-Żyłka Logopeda: Katarzyna Wojtaszyk-Stachowska Temat: „Maszerują żołnierze” Kategorie zmian do pracy w grupie II w roku szkolnym 2019/2020 1. SŁUCH Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozpoznawanie,

  2022-05-01, 21:59 Anna Borkowicz-Żyłka
 • Scenariusz zajęć dydaktycznych wprowadzający naukę programowania.

  2022-04-21, 21:26 Anna Janczarek
 • Cele ogólne: • zachęcenie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu • poznanie różnych zabaw wykorzystujących śniegowe kule • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni • doskonalenie umiejętności przeliczania • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych • rozwijanie

  2022-02-22, 18:11 MAGDALENA WOJDAK - PLEWKA
Wyświetl