Materiały

 • Temat zajęć: Jestem duży, byłem mały. Cele ogólne: - Dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat( wzrost, proporcje ciała). Cele szczegółowe: Dziecko: - słucha wiersza, - odpowiada na pytania dotyczące utworu, - wie, że człowiek rośnie - rozumie, że należy prowadzić zdrowy tryb życia i zdrowo się odżywiać - wskazuje

  2022-05-22, 18:02 Katarzyna Redzik
 • Temat: Nasza planeta Data: 22.04.2022r. CELE OGÓLNE: kształtowanie świadomości ekologicznej - jak postępować aby chronić środowisko naturalne. CELE OPERACYJNE: DZIECKO: • rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego. • troszczy się o przyrodę, • wie, jaka działalność człowieka może wpłynąć pozytywnie i negatywnie • na przyrodę

  2022-05-22, 17:37 Katarzyna Redzik
 • Cele ogólne: - doskonalenie sprawności manualnej, spostrzegawczości, uwagi i pamięci; - rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej dzieci; -kształtowanie zasad współpracy w grupie; - usprawnianie manualne dłoni i palców; Cele szczegółowe: - potrafi ułożyć obrazek z części, - potrafi opisać w kilku słowach wygląd Mikołaja, odwołując

  2022-01-30, 19:03 Ewa Wójcik
 • SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 6 - letnich Data: 10.04.2020 r. Grupa: dzieci 6 – letnie Opracowała: Magdalena Wojdak – Plewka Tematyka tygodnia: „WIELKANOC” Temat dnia „ List z zadaniami od Zajączka Szarusia” „KnaO" Cele ogólne: - utrwalenie wiadomości dotyczących Świąt Wielkanocnych - dostarczanie radości, satysfakcji

  2020-04-10, 09:08 MAGDALENA WOJDAK - PLEWKA
 • Scenariusz zajęcia w grupie 4-latków Blok tematyczny : Lubię zwierzęta. Temat dnia: ,,Kolorowe rybki w akwarium”- praca plastyczna wykonana metodą stemplowania gąbką. Cele ogólne: - wdrażanie do uważnego słuchania utworu, - poszerzanie wiedzy na temat rybek akwariowych, - tworzenie okazji do poznawania i rozwijania własnych możliwości w działalności

  2020-04-09, 15:00 Urszula Suchoicka
 • Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6-latków Grupa wiekowa: 6-latki Temat kompleksowy: DARY JESIENI Temat dnia: „Zdrowe owoce i warzywa” Cele ogólne: - rozwijanie aktywności dziecka w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach. - wdrażanie i przestrzeganie zasad higieny przed spożywaniem warzyw i owoców. - doskonalenie wiadomości

  2020-03-22, 13:31 Melania Pinkawa
 • SPRAWNOŚĆ MANUALNA Sprawność manualna i grafomotoryczna jest to sprawność rąk w zakresie wykonywania takich czynności, jak: pisanie, rysowanie, wycinanie nożyczkami, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików. Rozwój sprawności manualnej w okresie przedszkolnym jest niezmiernie ważny, gdyż wraz z rozpoczęciem nauki w szkole szczególnego

  2019-11-22, 19:42 Małgorzata Korytkowska-Pufka
 • Scenariusz dotyczący zimy. Wizyta śnieżynki u dzieci, która ma dla nich list od Pani Zimy i przygotowane zabawy.

  2019-01-17, 10:18 Renata Szumacher
 • Spotkanie z Panem Totim – bohaterem serii książek i serialu tv. Warsztaty prowadzi autorka Pana Totiego. Fundacja Pan Toti i przyjaciele przygotowała dla uczestników spotkań Gazetkę Pana Totiego - nr 2 ZIMA.

  2018-11-09, 18:08 Kornelia Soga
 • Scenariusz zajęć realizowanych w grupie 3-latki. Temat zajęć: Pies najlepszy przyjaciel

  2018-11-07, 14:06 Renata Szumacher
Wyświetl