Materiały: Scenariusze zajęć

 • Cele ogólne: uczestniczy w utworze muzycznym w charakterze twórcy muzyki Cele operacyjne: - dziecko - słyszy zmieniające się w utworze tempo i dynamikę, - potrafi zilustrować ruchem słyszaną muzykę, - umiejętnie współdziała w grupie Metody: aktywizująca: aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss, drama Formy: indywidualna, zespołowa Środki

  2022-06-22, 22:48 Ewa Wójcik
 • Scenariusz zajęć Temat: Stolica Polski - Warszawa Cel ogólny: • rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi; Cele szczegółowe: Dziecko: • wie, skąd się wzięła nazwa Warszawa. • wie co oznacza słowo stolica. Formy pracy: • indywidualna Metody: • słowna, Środki dydaktyczne: opowiadanie W. Chotomskiej Wars i Sawa, ilustracje do opowiadania,

  2022-06-21, 20:35 Judyta Urbańczyk
 • Grupa: 3 - 4 latki Prowadząca: Magdalena Wojdak – Plewka Cele ogólne: • Utrwalanie charakterystycznych cech wiosny • Utrwalenie określeń dotyczących ilości przedmiotów w zbiorze: więcej, mniej, tyle samo; przeliczanie elementów Cele operacyjne. Dziecko: • potrafi rozwiązać zagadki • przelicza w zakresie 4 • umiejętnie

  2022-06-05, 18:27 MAGDALENA WOJDAK - PLEWKA
 • Grupa dzieci: 4 – latki Opracowane przez : mgr Magdalena Wojdak- Plewka Cele ogólne: - Integracja społeczności przedszkolnej – dzieci, rodziców i nauczycieli - Wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą i tatą - Pielęgnowanie tradycji Świąt Dnia Mamy i Taty Cele operacyjne: Dziecko: • Potrafi zaprezentować własne umiejętności wokalne, recytatorskie,

  2022-06-05, 18:20 MAGDALENA WOJDAK - PLEWKA
 • BAL KARNAWAŁOWY. Cel ogólny: Poznanie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem, kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej. Integracja społeczności przedszkolnej. Cele szczegółowe: - Dziecko potrafi poruszać się rytmicznie do muzyki, - Dziecko bierze udział w zabawach muzyczno- ruchowych oraz konkurencjach, - Dziecko potrafi współpracować

  2022-05-29, 13:06 Magdalena Ilnicka
 • Dzień Mamy i Taty 5- latki Powitanie Piosenka” Moja rodzina”- inscenizowana ruchem śpiewana przez wszystkie dzieci My rodzinę dobrą mamy, zawsze razem się trzymamy I choć czasem czas nas goni, my jak palce jednej dłoni. Mama, tata, siostra, brat i ja to mój mały

  2022-05-29, 13:02 Magdalena Ilnicka
 • Scenariusz zajęć w grupie 5- latków "Nasze zmysły"

  2022-05-29, 12:21 Magdalena Ilnicka
 • SCENARIUSZ ZAJĘCIA Grupa: 5 latki TEMAT: W KRAINIE PRAWDY I DOBRA Cele ogólne: kształtowanie wrażliwości dzieci na prawdę i dobro modelowanie postaw prospołecznych u dzieci Cele operacyjne: Dziecko uważnie ogląda bajkę i wypowiada się na jej temat, zna pojęcie dobro, prawda i wypowiada się na ich temat, rozwija umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości

  2022-05-28, 18:49 Agnieszka Gańska
 • SCENARIUSZ ZAJĘCIA Grupa: 5 latki Temat: “Mama, tata, siostra, brat - to mój mały świat” Cele ogólne: - kształcenie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny, rozwijanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości wobec najbliższych, dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie. Cele operacyjne: dziecko - wypowiada

  2022-05-28, 18:46 Agnieszka Gańska
 • SCENARIUSZ ZAJĘCIA Grupa wiekowa: 4 latki TEMAT: DOMOWE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE CELE OGÓLNE: 1. Rozwijanie u dziecka myślenia konkretno - wyobrażeniowego. 2. Rozpoznawanie nazw wybranych urządzeń po opisie słownym. 3. Usystematyzowanie zdobytych wiadomości o wybranym sprzęcie gospodarstwa domowego 4. Usprawnianie motoryki małej oraz koordynacji

  2022-05-28, 18:41 Agnieszka Gańska
Wyświetl