Umowy najmu

Umowa Najmu Lokalu Użytkowego.
Termin obowiązywania umowy 01.01.2019 – 31.12.2023 (zgodnie z Zarządzeniem Nr 3330/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.012.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 38 Akademia Zielonego Misia w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Jabłonkowskiej 39 i 29A, pozostających w trwałym zarządzie w/w placówki oświatowej). Przeznaczenie: zakład krawiecki.

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/240873/karta
Przedszkolowo.pl logo